zaglavlje_prokurative

01 Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Županije splitsko-dalmatinske je socijalna udruga u koju se dobrovoljno udružuju osobe oštećena sluha (gluhe, nagluhe i gluhoslijepe osobe) u jedinstvenu zajednicu radi ostvarivanja, usklađivanja i zaštite njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa. 

Udruga je osnovana 7. listopada 1945.g. i kao prva udruga gluhih osoba u Hrvatskoj egzistira već više od šezdeset godina na dobrobit svojih članova. Tijekom šest desetljeća postojanja naše Udruge mijenjala su se društvena uređenja i politike, Udruga je mijenjala nazive i metodologije rada, ali potrebe osoba oštećena sluha ostale su uglavnom iste. 

Od osnutka pa sve do danas djelokrug rada Udruge odnosio se na: 
-savladavanje teških komunikacijskih barijera i sprječavanje izoliranosti građana oštećena sluha iz njihova okruženja,
-praćenje, predlaganje i primjenu zakonskih propisa za poboljšanje pravnog i socijalno-ekonomskog položaja osoba oštećena sluha, 
-dostignuća na području školovanja, doškolovanja i zapošljavanja, 
-zadovoljavanje svih potreba čovjeka kao društvenog bića (svakodnevna druženja, izleti te kulturno-umjetničke i sportsko-rekreativne aktivnosti). 
Sve ovo izvodi se temeljem zacrtanih godišnjih planova i programa rada.

Udruga gluhih i nagluhih osoba godine 1949. osnovala je DES, splitsku ustanovu za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, a 1952.g bila je suosnivač Zavoda za odgoj gluhe djece, današnjeg Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“, Split. 

Izložbama, sportskim natjecanjima, predavanjima, priredbom i svečanom sjednicom 2005.g. obilježena je šezdeseta godišnjica postojanja Udruge.

U svom dugogodišnjem radu Udruga je dobila niz vrijednih priznanja. Velik broj pehara i plaketa krasi zidove društvene prostorije, a najmilija nam je Nagrada Grada Splita povodom četrdesete godišnjice postojanja Udruge. Na proslavi šezdesete obljetnice postojanja Udruge dodijeljen nam je Grb Grada Splita za uspješan dosadašnji rad. 

U cilju ostvarivanja općih i posebnih interesa svoga članstva, Udruga je kontinuirano surađivala i surađuje s državnim, županijskim, gradskim i općinskim vlastima iz područja socijalne, mirovinske i zdravstvene zaštite te obrazovanja, a uspješno surađujemo i sa srodnim udrugama, zadrugama i ustanovama.

Kontakt

Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Županije splitsko - dalmatinske
 
Bana Josipa Jelačića 6
21 000 Split
 
 OIB: 51163570253
 
Mob: +385 91 10 81 949 (sms-predsjednica Višnja)
 
+385 91 15 42 602 (prevoditeljica Suzana)
 
Tel/fax: +385 21 348 787
 
E-mail: ugnost@gmail.com
 
face     Twitter logo blue
 
IBAN:

HR92 2330 0031 1000 7291 3

 
  
suza

logo transparent srednji hr

Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Županije splitsko-dalmatinske je korisnica Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.